Isana, Ashley Vox & Davienne vs. Delmi Exo, Jawsolyn & Delilah Hayden - PictureDavePhotography