Xtreme Wrestling Alliance Thrusday Night Throwdown March 23, 2017 Patrick Dalton vs. "Riot" Kellan Thomas - PictureDavePhotography